Swerock AB

Vårt åtagande

Swerock AB är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår grus och bergkross, betong, transport- och maskintjänster samt återvinning. Med kontroll över hela kedjan kan vi ha den helhetssyn som krävs för omställning till en hållbar verksamhet.

Vårt långsiktiga klimatmål är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Vi har anslutit oss till Betonginitiativet, där vi tillsammans med övriga branschen verkar för att kunna erbjuda klimatneutral betong 2030.

Bland våra åtgärder kan nämnas förnybara bränslen i fordon, maskiner och tillverkning, uppgradering av fordonsflottans miljöklassning, utbildning i sparsam körning samt energieffektivisering i våra processer. Vi forskar kring alternativa bindemedel och ökad användning av återvunna material i vår betongtillverkning. Vår återvinningsverksamhet ökar resurseffektiviteten genom att skapa nya material av restprodukter.