Tanums kommun

Kommunernas klimatlöften

Tanums kommun har antagit 13 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Tanums kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 14, 16, 17 och 19.