Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Vårt åtagande

Transporter

  •  Alltid välja tåg före flyg.
  • Klimatkompensera för alla transporter som görs med vår buss, liksom för alla resor i samband med turné.
  • I det fall vi behöver ta flyg, exempelvis för långväga gästspel, alltid kompensera.

 

Livsmedel

  • Prioritera veganska/vegetariska alternativ vid arrangemang som inkluderar förtäring.
  • Minimera svinn i personal- och publikkafé.

 

Energi

  • Välja energisnålaste möjliga alternativ i belysning.

 

Övrigt

  • 100 % återvinning avseende kök och kontor.
  • Största möjliga återvinning avseende sådant som material från gamla scenografier.
  • Välja bank och ellevarantör utifrån hållbarhetsprofil.