Tensor

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.