The Foodprint Lab arkitekter

Vårt åtagande

 

MATFÖRSÖRJNING
Tillgången till mat är av avgörande för överlevnad och Sveriges låga självförsörjningsgrad gör att vi kommer ha svårt att försörja befolkning vid en eventuell kris. Vi tror att man som arkitekter och samhällsplanerare bör vara med och forma ett mer resilient livsmedelssystem med ett netto-positivt klimatavtryck. Vårt mål är att möjliggöra 1000 nya projekt fram till år 2030 som möjliggör odling och lokalt jordbruk i någon form samt engagera 10 000 personer att sätta sitt positiva fotavtryck på sin närmiljö eller hembygd. Detta kan t.ex. ske genom delning av mark genom den digitala plattformen Grow. (www.growgbg.com)

KLIMAT & KOLSÄNKA
Vi strävar efter att bidra till övergången till mer regenerativt jordbruk, som kan binda koldioxid genom att bygga upp matjorden och därigenom minska mängden växthusgaser i atmosfären. Denna typ av jordbruk kan – om det implementeras i stor skala globalt – vara en av få lösningar som faktiskt kan förhindra alltför stora klimatförändringar. Vi vill ställa om 1000 ha jordbruksmark och bidra till en omställning av 50% av Nordens jordbruksmark som ställs om till regenerativt jordbruk – som binder koldioxid i jorden. Detta kan binda 58 Mton CO2/år.

 

Om oss

The Foodprint Lab är ett team av arkitekter, ingenjörer och samhällsplanerare som arbetar för att underlätta för så många som möjligt att sätta sitt personliga och gröna avtryck på sin egen stad eller hembygd. Vi omnämns även för ”Matsystem designers” tack vare vår unika expertis inom matproduktion kopplat till stadsplanering och landsbygdsutveckling. Vi arbetar enligt en kollaborativ metod som går hand i hand med fastighetsägares, byggbolags, kommuners och regioners strävan efter att genomföra projekt på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Vi ser även till att mäta hur väl vi når olika hållbarhetsmål kopplade till vårt och våra kunders arbetsområde, både de globala hållbarhetsmålen kring Agenda 2030 som de lokala målen kring Klimat 2030.