Tibro Föreningspool

Vårt åtagande

Föreningspoolens evenemang skall genomföras på ett klimatmässigt hållbart sätt. Vi vill börja undersöka hur föreningarna i vår pool kan jobba på ett mer klimatsmart sätt, vilket kanske ofta inte är en prioriterad fråga i idrottsföreningar. Det kan tex. gälla inköp i form av vattenflaskor, träningskläder och matchställ, att ställa högre krav på leverantörerna och även på andra sätt välja mer klimatsmarta val. Det kan även handla om att föreningarna ser över sina lokaler och exempelvis sätter upp solpaneler.

Vi samverkar med Tibro kommun som också har undertecknat Klimat 2030. De köper tjänster av oss i form av projektledning av vissa evenemang i Tibro, och vi vill tydligare lyfta klimatfrågan i dessa samarbeten. Vi samarbetar även med våra grannkommuner, Hjo och Karlsborg, och där har vi Klimat 2030 som gemensam nämnare och hoppas kunna skapa ännu fler klimatsmarta synergier i våra kommuner framöver.