Tibro kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Tibro kommun har antagit 13 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Tibro kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 16 och 19.