Tibro kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Tibro kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi installerar solenergi
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Tibro kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöfte: 4