Tikitut Community-based Tourism

Vårt åtagande

Tikitut community-based tourism är ett gräsrotsinitiativ som arbetar med närproducerad hållbar turism som utgår från lokala resurser och utvecklas av lokala aktörer.  Tikitut är ett socialt företag som bedriver sin verksamhet i Göteborg. Med Tikitut vill vi skapa arbetstillfällen och stödja entreprenörstankar samt ge kunskap om de människor, resurser, den positiva anda och vilja som finns i området. På våra evenemang om matupplevelser erbjuder vi vegetarisk och delvis lokalt producerad mat. Vi vill skapa gemensamma berättelser om Göteborg. Berättelser där alla invånare kan känna igen sig och ta plats i samhället.