Tjörns kommun

Vårt åtagande

Tjörns kommun ska vara en föregångare för klimatsmart vardagsresande för att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Dess verksamheter ska även bidra till minskat matsvinn och prioritera mer vegetariskt på tallriken. Slutligen ska Tjörns kommun även vara en föregångare inom områden som effektiv renovering av befintlig bebyggelse såväl som skapande av flexibla, klimatsmarta bostäder.

 

Kommunernas klimatlöften

Tjörns kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
18. Vi har en koldioxidbudget
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet