Tjörns kommun

Vårt åtagande

Tjörns kommun ska vara en föregångare för klimatsmart vardagsresande för att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Dess verksamheter ska även bidra till minskat matsvinn och prioritera mer vegetariskt på tallriken. Slutligen ska Tjörns kommun även vara en föregångare inom områden som effektiv renovering av befintlig bebyggelse såväl som skapande av flexibla, klimatsmarta bostäder.

 

Kommunernas klimatlöften

Tjörns kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
16. Vi producerar egen solel

Tjörns kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 11, 12, 13, 14 och 20.