Topo Arkitekter AB

Vårt åtagande

Topo Arkitekters största möjlighet att påverka, ligger i de byggnader vi ritar.

Vi åtar oss att vara kunniga rådgivare och aktivt hitta möjligheter för hållbarare byggnader genom att hålla oss uppdaterade på utveckling och forskning.

Vi åtar oss att beräkna klimatpåverkan genom LCA redan i tidigt skede för att kunna styra byggnadens totala klimatpåverkan.

Vi åtar oss att aktivt föreslå återbruk i våra projekt.