Töreboda kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Töreboda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
18. Vi har en koldioxidbudget

Töreboda kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 4 och 12.