Töreboda kommun

Kommunernas klimatlöften

Töreboda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.