Töreboda kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Töreboda kommun har antagit 2 av Kommunernas klimatlöften

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

Töreboda har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 12 och 20.