Tranemo Prefab AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.