Tripnet

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.