TVH Nordic AB

Vårt åtagande

TVH Nordic AB säljer och marknadsför komponenter för truckar, industrifordon och eldrivna fordon.

TVH Nordic AB skall genom sitt agerande och genom utbildning och information, internt och externt, verka för ständigt ökad miljömedvetenhet hos våra samarbetspartner och genom engagemang se till att personalen har förståelse, motivation och ett aktivt  miljötänkande.

TVH Nordic AB skall genom ständiga förbättringar sträva efter att uppnå våra miljömål och alltid ha lagar och andra miljökrav som ett minimikrav.