Tyréns

Vårt åtagande

Tyréns är rådgivare och konsulter i samhällsbyggnadsbranschen vars mission är ett hållbart samhälle. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom arkitektur, stadsutveckling, miljö och infrastruktur. Vi är 2 800 medarbetare som vill/kan och gör hållbara lösningar.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform och ekonomi som är cirkulär gör det möjligt för oss att långsiktigt satsa på forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Alltid skapa hållbara värden i stort eller i det lilla. Tillsammans med våra kunder identifierar vi lösningar som är hållbara ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspektiv.

För att leva som vi lär bedriver vi ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som redovisas i Tyréns hållbarhetsredovisning. De krav vi ställer på oss själva förs vidare till våra underkonsulter och leverantörer genom vårt ledningssystem samt policydokument.