Uddevalla kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Uddevalla kommun har antagit 11 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat