Uddevalla kommun

Kommunernas klimatlöften

Uddevalla kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.