Utvecklamera

Vårt åtagande

Vi tillhandahålla konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling. Vårt åtagande är:

  • Att visa andra att det går leva och verka med medvetenhet om hållbara handlingar. Vi följer och mäter vår lilla verksamhet enligt de globala hållbarhetsmålen, och genomför en egen hållbarhetsrapport baserad på GRI-formatet.
  • Att träna på att göra ett hållbart val i varje handling. Vi mäter våra inköp över 500kr enligt en 8-gradig skala (från helt ny utan miljömärkning, till begagnad/reparerad och miljömärkt)
  • Att använda miljödiplomering som ett verktyg. Med stöd av miljödiplomering styr man effektivt sin verksamhet – från policy till mätbara mål – för att ständigt förbättra sin verksamhets medvetenhet och miljöpåverkan.
  • Att vi i vår bolagsordning skrivit in att minst 100kr/uppdragsdag ska avsättas till ett hållbart projekt. Vi stödjer organisationen Hand in Hand, vilken verkar för att utbilda, ge mikrolån och stötta kvinnor i Afrika och Indien med sitt nyföretagande under två år.
  • Att all påverkan av CO2-utsläpp loggas och kompenseras för löpande. Vi har alltid en positiv påverkan, då vi exempelvis även kompenserar för teoretiska utsläpp enligt traditionell bilanvändande (dvs vi räknar även in CO2 enligt fossilbilsnorm men använder istället elbil med endast CO2-fri el i verkligheten).