Vara kommun

Vårt åtagande

Vara kommun kommer bidra till Västra Götalands klimatmål om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030 genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram Miljö antagit i kommunfullmäktige §58/2015. Två av de nationella miljökvalitetsmålen utgör utgångspunkten i programmet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vara kommun arbetar bland annat med kemikaliesmarta förskolor och för att organisationens fordonspark ska bli fossiloberoende.

 

Kommunernas klimatlöften

Vara kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel

Vara kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1