Västra Götalandsregionen

Vårt åtagande

Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter innehåller mål och åtgärder som berör flera satsningar och samtliga fokusområden. Till 2030 ska Västra Götalandsregionen ha minskat direkta växthusgasutsläpp med 85 % och indirekta med 50 %. Till 2045 ska både de direkta och indirekta utsläppen vara netto-noll.  Läs mer: http://www.vgregion.se/hallbarhet.