Västra Götalandsregionen

Vårt åtagande

Miljöplan 2017-2020 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter innehåller mål och åtgärder som berör flera satsningar och samtliga fokusområden. Till 2020 ska Västra Götalandsregionen vara oberoende av fossil energi och bränsle, bidra till en hållbar resursanvändning och en giftfri miljö. Läs mer: http://www.vgregion.se/miljoplan