Västsvenska Handelskammaren

Vårt åtagande

Västsvenska Handelskammaren arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan främst gällande resor, minskad energianvändning, effektivare resursanvändning och miljöklassificerade inköp i möjligaste mån.

Vi har undersökt våra resvanor till och från jobbet och vi fortsätter att se över hur vi kan underlätta ett hållbart resande för våra medarbetare. Vid resor i tjänsten ska enligt vår resepolicy det billigaste, säkraste och mest hållbara färdsättet väljas t.ex. tåg istället för flyg.

Byggnaden där vi har vårt kontor är certifierad enligt det internationella miljöledningssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Certifieringen innebär att byggnaden uppfyller de kriterier som handlar om hållbart byggande och förädling av ett område.

Inom vår konferensverksamhet ser vi kontinuerligt över vår verksamhet och har tagit fram åtgärder för att minska vårt klimatavtryck genom ex inköpsrutiner, miljömärkt material, minskat avfall och återvinning, kravmärkt kaffe och möjlighet att tillhandahålla ekologisk mat. Vi kan också leverera miljöcertifierade konferenser.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare – vi ska skapa rätt förutsättningar för näringslivet att öka sin konkurrenskraft och bidra till ett hållbart samhälle, detta gör vi bland annat genom att öka kännedom och kunskap om klimat och hållbarhetsfrågor bland våra medlemmar samt påverka politiker och beslutsfattare genom att förmedla näringslivets behov kring omställning. Detta gör vi b.la genom att:

  • Skapa ett Västsvenskt näringsliv som ligger på framkant inom viktiga klimatrelaterade frågor så som hållbart resande och transporter, fordonselektrifiering, kompetensomställning och cirkulära affärsmodeller.
  • Sprida och synliggöra goda exempel inom miljö och hållbarhetsarbete för att inspirera och stötta företag i deras omställningsarbete.
  • Tillhandahålla insikter och verktyg för att framtidssäkra näringslivets affärsmodeller och möjliggöra ett strategiskt miljö och hållbarhetsarbete.
  • Jobba med digitalisering som möjliggörare av klimatomställning och nya affärsmodeller.

 

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

14. Vi ska minska matsvinnet från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.