Veggi Sverige AB

Vårt åtagande

Veggi marknadsför klimatsmarta helt vegetariska livsmedel till både konsument och till Foodservicemarknaden.

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.