Veggi Sverige AB

Vårt åtagande

Veggi marknadsför klimatsmarta helt vegetariska livsmedel till både konsument och till Foodservicemarknaden.