Wargön Innovation

Vårt åtagande

Wargön Innovation verkar för att små och medelstora företag i regionen utvecklar och kommersialiserar materialinnovationer som är morgondagens fossilfria lösningar. Vi kommer accelerera vårt arbete för att hjälpa fler att göra mer, vilket är vårt främsta bidrag. Vi kommer även förbättra och utveckla vår egna verksamhet för att bli så fossiloberoende som möjligt genom att se över lokaler, material, utrustning, resor, inköp, beteenden, med mera.