Wästbygg Gruppen

Vårt åtagande

Wästbygg Gruppen har antagit målet att bli fossilfria till 2030. Detta innebär att vi strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten. Under 2018 undersöker vi vad det innebär exakt och hur vår resa mot 2030 kommer att se ut. Vad vi vet är att vi behöver minimera den energi som vi förbrukar och samtidigt ställa om till användning av förnyelsebar energi för att täcka vårt behov av el, värme och transporter.