WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Vårt åtagande

WIN WIN Award delar årligen ut ett hållbarhetspris var syfte är att sprida kunskap inom hållbarhetens tre huvudområden: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi tror på kunskapsspridning och inspiration som medel för handlingskraft framför skrämselpropaganda som tenderar att lamslå snarare än att få människor att agera.

WIN WIN Award strävar efter att vara ett gott exempel på hur man genomför ett hållbart evenemang. Den årliga prisceremonin ska visa framfötterna genom medvetna val gällande material, transport, och livsmedel.