WirelessCar Sweden AB

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.