XR Bolagen

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.