Yoozd AB

Vårt åtagande

Yoozd AB startades 2019 för att vi vill vara med och driva på utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle där vårt bidrag är att förlänga livet på bra kontorsinredningar.  Vi vill sprida vår kunskap så att fler företag väljer återbrukade kontorsmöbler som ett givet första val. Vi ska agera för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck.

Vi vill ge mesta möjliga värde för minsta möjliga klimatpåverkan. Yoozd är rådgivare och konsult som förmedlar och förlänger livet på fullt fungerande kontorsinredningar. Vi hjälper våra kunder att inventera, registrera och bedöma andrahandsvärdet, samt vad som kan lagas eller göras om. Yoozd ska aktivt arbeta för att öka andelen återanvändning och re-design så att vi minskar avfallsmängderna. Vi åtar oss att synliggöra goda exempel i form av CO2e besparingsrapporter, LCC analyser och volymstatistik.

Genom att volymen av återbrukade kontorsinredningar ökar, hoppas vi också kunna inspirera fler företag/organisationer att välja att återanvända sina kontorsmöbler istället för att köpa nytt.