Utan el står tiotusentals jobb på spel i Västsveriges gröna industriomställning

I dag arbetar 70 000 personer i Västra Götaland i en tillverkningsindustri som är beroende av ökad eltillgång. Minst 10 000 av dessa jobb riskerar att försvinna kring år 2030 om inte tillräckligt med el levereras. Det bedömer Rådet för industriomställning i en ny analys.

– Tillgång till kostnadseffektiv eleffekt är en förutsättning för en grön industriomställning. Om Västra Götaland inte lyckas med det riskerar vi både jobb i de industrier som finns i länet idag och de som kan komma med nya etableringar, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Det rör främst jobb inom fordonsindustri, kemi-, raffinaderi, metall-, glas- och cementindustri. För att Västsveriges industri ska bli fossilfri är vi beroende av elektrifiering, ofta i kombination med exempelvis bioråvara, cirkulära flöden, grön vätgas eller infångning av koldioxid.

– Både jobb och klimat äventyras om inte omställningen sker. Industrin står i dag för närmare hälften av dagens växthusgasutsläpp i Västra Götaland. Dessa utsläpp har inte minskat sedan 1990, men nu finns möjligheter att ändra på det och då krävs en snabbt ökad regional elproduktion samt förstärkningar av elnätet, säger landshövding Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bild från rådets möte den 2 maj 2024

Påverkar hela samhällsekonomin
Exempel från andra länder visar att regioner som förlorar en industrisektor drabbas av stora effekter i hela samhällsekonomin. Även många jobb i andra branscher är beroende av industrin.

– Industrin i Västra Götaland är i ett historiskt skede där både konkurrenskraften kan stärkas och omställningen ta avgörande steg. Tidpunkten för företagens strategiska beslut är viktig. Tillgången till eleffekt för våra företag behöver garanteras i närtid, det krävs för att skapa nya arbetstillfällen och skydda existerande jobb, säger Anders Fröberg, vd på Borealis och ordförande i IKEM.

 

Jobb på spel i Västra Götaland

  • 160 000 jobbar i tillverkningsindustri och kopplade företagsnära tjänster
  • 70 000 jobbar i branscher med stora tillkommande elbehov
  • 10 000 jobb i tillverkningsindustrin riskeras redan kring år 2030 (och 25 000 sett till hela ekonomin, enligt Tillväxtverket)

Källa: Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket

 

Rådet för industriomställning i Västra Götaland består av tio representanter från näringsliv, akademi, miljörörelse och myndigheter och är en del av samarbetet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Pressmeddelande

Bedömning Rådet för industriomställning Västra Götaland 2 maj 2024

Underlagsrapport

Läs mer om Rådet för industriomställning