Visuellt verktyg visar Västra Götalands koldioxidbudget

Idag på konferensen Nuläge Västra Götaland presenterades för första gången Västra Götalands visuella koldioxidbudget.

En koldioxidbudget definierar den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om den globala temperaturökningen ska hållas under en viss nivå. För att nå målsättningen i Parisavtalet om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och sträva efter att den inte går över 1,5 grader kan Västra Götaland släppa ut ytterligare 43 440 446 ton. I dagsläget förbrukar Västra Götalands län omkring 1/7 av den återstående budgeten varje år. För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12 procent årligen. (Denna siffra var tidigare 19 procent men har skrivits ner pga. uppdaterade data från FNs klimatpanel samt förbättrade och tillämpade metoder att räkna bort de stora utsläpparna som är av nationellt intresse.)

Verktyget ClimateVisualizer visar på ett pedagogiskt sätt hur utsläppen i Västra Götaland minskat sedan år 2000, samt illustrerar olika framtidsscenarion – att fortsätta som idag, att fortsätta med nuvarande minskningstakt och vad som krävs för att följa koldioxidbudgeten till år 2045. Verktyget visar också hur Västra Götalands koldioxidutsläpp fördelar sig mellan olika sektorer som industri, inrikes transporter, utrikesflyg mm.

Läs mer om Västra Götalands koldioxidbudget

Gå till länets koldioxidbudget i ClimateVisualizer

 

I ClimateVisualizer finns även lokala koldioxidbudgetar för några av kommunerna i Västra Götaland

Falköping

Gullspång

Herrljunga

Skara

Tidaholm

Töreboda

Vänersborg