Webbinarier Kommunernas klimatlöften hösten 2021

Här är program med tider för de webbinarier som erbjuds genom Klimat 2030 och dess samordnare under hösten 2021. Dessa riktar sig bara till kommuner i Västra Götaland.

Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra  de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera  förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer.

 

Klimatlöfte 9. Klimatkrav i upphandling
Digitalt möte kring fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte samt ökad kunskap för klimatkrav i upphandling.
14 september kl 10-11.30
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se

För mer info och anmälan, kontakta Maria Eléhn.

 

Klimatlöfte 9. Klimatkrav i upphandling
Digital utbildning i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst
13 oktober kl 10-12
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se

Läs mer och anmäl dig här

 

Inför 2022 års klimatlöfte 9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 
Marknadsdialog ”Cirkulära arbetskläder, så får vi det att hända tillsammans” anordnas av Science Park Borås och projekten Cirkulär kommun, Textile & Fashion 2030 och CircularHub i samarbete med Göteborgs Stad.

21 september kl.  9.00-12.00
Kontakt: Josefine Cataldo, Science Park Borås,  josefine.cataldo@hb.se

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler
Workshop ”Möjliggörare för återbruk och delning av möbler” anordnas av nätverket Circulär kommun.
1 september kl. 9.00-11.30
Kontakt: Josefine Cataldo, Science Park Borås,  josefine.cataldo@hb.se

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Workshop: 26 augusti kl. 9.00-11.00
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 30 september kl. 13.30
Kontakt:  Elin Backlund, RISE Research Institutes of Sweden, elin.backlund@ri.se, 010-516 66 70

Läs mer i inbjudan

Anmäl dig här

 

Klimatlöfte 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 12 oktober kl. 13.30
Kontakt:  Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden, britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

Läs mer i inbjudan

Anmäl dig här

 

Klimatlöfte 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Digitalt möte kring fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte samt ökad kunskap kring energieffektivisering i egna byggnader/lokaler.
18 oktober kl. 13-15

Samt en sista avstämning den 26 november kl. 13-14.

För mer info och anmälan, kontakta Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com

 

Klimatlöfte 15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Digitalt möte kring fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte samt ökad kunskap för att minska klimatbelastning vid byggnation.
16 november kl. 9-11.

Samt en sista avstämning den 8 december kl. 13-15.

För mer info och anmälan, kontakta Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com

 

Klimatlöfte 18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Workshop: 12 oktober kl. 10.00-11.30
Kontakt: Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se, 0739-672990

Läs mer och anmäl dig här