Webbinarier Kommunernas klimatlöften våren 2022

Här är program med tider för de webbinarier som erbjuds genom Klimat 2030 och dess samordnare under våren 2022.  Dessa riktar sig bara till kommuner i Västra Götaland. Webbinarier kommer framför allt att erbjudas för de fem klimatlöften som är nya inför 2022, vilket är klimatlöfte 1, 9, 15, 17 och 20. Fler webbinarier kommer att publiceras här allt eftersom vi bjuder in till dom. 

Genom våra fyra kommunalförbund erbjuder vi även webbinarier för klimatlöften som inte är nya för i år. Det är de tillfällen nedan som belyser flera klimatlöften under samma webbinarium.

Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra  de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera  förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer.

 

 

Klimatlöfte  1. Vi har en laddplan för kommunen
Webbinarium den 1 mars kl. 13-15.
Kontakt: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, mats-ola.larsson@ivl.se

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 2, 3, 4, 5 och 6: klimatlöften som handlar om transporter
Du kan anmäla dig till ett av två tillfällen: 19 april kl. 13-15 eller 27 april kl. 13-15.

Kontakt: Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se

Läs mer och anmäl dig till träffen 19 april
Läs mer och anmäl dig till träffen 27 april

 

Klimatlöfte 7, 8 och 10: klimatlöften som handlar om cirkulär och klimatsmart offentlig konsumtion
Webbinarium den 5 april kl. 13-15.

Kontakt: Sandra Johansson, Boråsregionen, sandra.johansson@borasregionen.se eller Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se.

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
Workshop den 8 februari kl. 9.00-11.30.
Läs mer och anmäl dig här

Webbinarium den 8 april kl. 9-10 där mall för hur kommunenen kan kartlägga arbetskläder gås igenom.
Läs mer och anmäl dig här

Workshop den 24 maj kl. 9.30-15.00
Läs mer och anmäl dig här

Kontakt: Josefine Cataldo, Science Park Borås,  josefine.cataldo@hb.se

 

Klimatlöfte 12 och 13: klimatlöften som handlar om mat
Webbinarium den 26 april kl. 13-15.
Kontakt: Lennart Holmberg, Skaraborgs kommunalförbund, lennart.holmberg@skaraborg.se.

Mer information och länk till anmälan kommer publiceras här inom kort.

 

Klimatlöfte 14 och 19: Energieffektivisering och grön finansiering
Webbinarium den 24 maj kl. 13-15.
Kontakt: Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, tobias.kallqvist@fyrbodal.se

Läs mer och anmäl dig här

 

Kommunernas klimatlöfte 17: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
Webbinarium den 21 april kl. 10-12.

Kontakt: Caroline Toll, Johanneberg Science Park, caroline.toll@johannebergsciencepark.com

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 18: Vi har en koldioxidbudget
Webbinarium den 9 maj kl. 13-15.
Kontaktperson: Lennart Holmberg, Skaraborgs kommunalförbund, lennart.holmberg@skaraborg.se.

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 20: Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet
Webbinarium den 3 mars kl. 13-15.
Kontakt: Amanda Martling, Västra Götalandsregionen, amanda.martling@vgregion.se

Läs mer och anmäl dig här