Webinarium klimatlöfte nr. 12

Program för Webinarium för kommunernas klimatlöfte nr. 12 ”Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål”.

När: 19 April Kl. 13-15

 

Från 12.50 – Incheckning till webinariet

Kl. 13.00 Välkomna och kort info kring kommunernas klimatlöften

  • Minska Matsvinnet – en viktig nyckel i klimatarbetet!
  • Livsmedelsverkets Handbok för minskat matsvinn och Nationella mätmetod för matsvinn
  • Exempel på framgångsfaktorer till att praktiskt minska sitt matsvinn
  • Resurssmart äldreboende
  • Erfarenheter från matsvinnsmätning med hjälp av app

Kl. 14.00 Benstäckare 

Kl. 14.10 Paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor till dagens inspiratörer

  • Mötesdeltagarnas status, utmaningar och möjligheter (Mentimeter)
  • Nästa steg för klimatlöfte nr. 12 – hur lär vi av varandra?

Kl. 15 Slut

 

Anmäl dig här