Workshop om design för en hållbar livsstil


I fredags samlades 20 personer med olika kompetenser inom hållbar livsstil för en workshop inom satsningen ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030. Tillsammans dök de djupare i vardagens utmaningar för att minska sin klimatpåverkan.

Kompetenser inom bland annat delandeekonomi, socialt företagande, resurseffektivitet, konsumtion, hållbart semestrande, delaktighet och cirkulär ekonomi fanns representerade i rummet.

Det visade sig att de sociala normerna och relationerna till våra nära är det som många gånger hindrar oss från att agera mer hållbart i vår vardag. Många upplever en stress och kamp mot tiden. Detta betyder också att de hållbara valen behöver bli mer attraktiva och mer lättillgängliga för att de inte ska konkurreras ut.

Det är alltså viktigt att strukturer och system i samhället behöver ändras och designas för att göra det lätt och attraktivt att leva hållbart.

– Träffen gav mycket bra grund till det vi kommer arbeta vidare med inom området Design för en hållbar livsstil. Vi planerar att fördjupa oss kring hur våra hem och kvarter behöver se ut och används på ett annat sätt, säger Johanna Lindblad som är samordnare för satsningen inom Klimat 2030.

Välkommen att kontakta Johanna om du arbetar med frågor som berör en hållbar livsstil, gärna kopplat till boende och kvarterets utformning.

 

Kontaktuppgifter

Johanna Lindblad
Samordnare för Design för en hållbar livsstil inom Klimat 2030
0701-00 05 05
johanna.lindblad@hb.se