Workshop om elfordon och laddning

Workshop om elfordon och laddning
Eftermiddagen måndag den 15 januari
Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.
Du är hjärtligt välkommen till ett möte om elfordon och laddinfrastruktur. Träffen kommer ha fokus på hur företag och kommuner kan stödja en ökad användning av laddbara fordon. Vi tar upp följande ämnen:
• Hur kommer elfordonsmarknaden att utvecklas och vilka är drivkrafterna för tillverkare och köpare
• Snabbladdning, destinationsladdning och hemmaladdning i flerbostadshu
• Laddstrategier för kommuner
Du får möjlighet att träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.
Träffen inleds med att Camilla Funke från Länsstyrelsen, Anna Gustafsson från Göteborgsregionens kommunalförbund och Morgan Alhberg från Fyrbodals kommunalförbund berättar om laddstrategier och möjligheter att samverka.
På plats är Anders Roth, samordnare för fokusområdet Hållbara Transporter, och Mats-Ola Larsson. Deras uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.
Varmt välkomna!
Anmäl dig här
Tid: måndag 15 januari kl.13-16
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg
Anmälan senast 8 januari
Mat: Vill du ha lunch innan workshopen som serveras kl.12, så kryssa för det i anmälan (all mat är vegetarisk)
Vid frågor kontakta: Svante Sjöstedt på svante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422

Träffen är ett samarrangemang med E-West