Industrin lyfte stora elbehov i industrirådet under ny ledning

Mötet med industrirådet leddes av landshövding Sten Tolgfors och Regionstyrelsens nya ordförande Helén Eliasson.
Mötet med industrirådet leddes av landshövding Sten Tolgfors och Regionstyrelsens nya ordförande Helén Eliasson.


I onsdags hade Rådet för industriomställning höstens första möte. Temat var elektrifiering och industriomställning och det var tydligt att företagen står inför ett kraftigt ökat elbehov för att bli fossilfria. Mötet leddes för första gången av landshövding Sten Tolgfors och Regionstyrelsens nya ordförande Helén Eliasson.

Kraftigt ökad produktion av fossilfri el är avgörande för att ersätta fossil råvara, energi och drivmedel i länets stora företag. Behovet av mer el i industrin och potentialen att öka den regionala elproduktionen diskuterades därför under onsdagens möte med Rådet för industriomställning. Scenarier pekar på att industrins elbehov i länet ökar med 70 procent till år 2030 och med mellan 110 – 190 procent till år 2045. Rådet är en högnivågrupp som syftar till att ta regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn i Västra Götaland.

Starkt på gång med ny ledning

Landshövding och regionstyrelsens ordförande utgör ledningen för rådet, positioner som nyligen ersatts med nya personer. Fokus i onsdags var att lyssna på industrin som berättade om sina planer och behov av omställning till fossilfritt och om den kraftigt ökade elproduktion som kommer behövas.

– Den gröna omställningen går mycket snabbt i Västra Götaland. Det är inte minst industriella processer som elektrifieras och det märks också att vätgasanvändning kan komma att spela en allt större roll för näringslivet. Det är med rätta uppmärksammat vad som sker i Norrland, men det som sker i Västsverige är verkligen också värt att notera. Vi behöver arbeta tillsammans med Västra Götalandsregionen och andra aktörer för att understödja denna positiva utveckling, bland annat för att stärka utbyggnad av både elnät och elproduktion, sade landshövding Sten Tolgfors.

Regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson instämde:

– Om vi ska nå framgång i klimatomställningen måste vi samarbeta. Jag har god erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Västra Götaland ska fortsätta ta ledartröjan för att nå våra klimatmål och samtidigt skapa gröna jobb.