Volvo AB

Vårt åtagande

Som global aktör inom fordonsindustrin vara pådrivande för en hållbar omställning av transportsektorn.