Agroväst

Vårt åtagande

Agroväst arbetar för att minska klimatpåverkan inom jordbruk genom bland annat projekten POS – Precisionsodling Sverige, Innovationer för hållbar växtodling, InfoFusion Fusarium, Energigården, Platsspecifik ogräsbekämpning och REFRAME – Towards a regional food frame.