Åmåls kommun

Kommunernas klimatlöften

Åmål kommun har antagit 7 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Åmåls kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 14, 16 och 17.