Åmåls kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Åmål kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
18. Vi har en koldioxidbudget
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

 

Åmåls kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 5, 12, 13 och 16.