Åsa Rehndell

Jag jobbar med trädgårdsanläggning och praktisk naturvård samt även hästentreprenad

Mitt företag kör redan nu biogasbil. Många av de traditionellt sett bensindrivna redskapen drivs i mitt företag istället av batteri. Jag försöker även minimera inköpen och i den mån det bara går handla så lokalproducerat som möjligt. Kunderna försöker jag förmå att välja hållbara material, helst rena naturmaterial, och genom sina val bidra till den biologiska mångfalden.

Som en del i arbetet mot att minska min klimatpåverkan har jag också gått ner i arbetstid. Mindre antal arbetade dagar betyder färre dagar i en bil, mindre konsumtion och mindre slitage på miljön.