Ätbart

Vårt åtagande

Matsvinn belyser på ett effektivt sätt de tre delarna i begreppet hållbarhet: det är ett slöseri med naturresurser och varken ekonomiskt eller etiskt försvarbart. Varje svensk slänger i genomsnitt nästan 40 kg ätbar mat per år. Det är mat som skulle räcka till både lunch och middag i över en månad. Uppemot 8 % av världens totala växthusgasutsläpp orsakas av mat som vi inte äter. Det är mer än de globala utsläppen från flygsektorn.

Ätbart är en ideell förening som grundades 2019 i Skövde med målet att, i enlighet med Agenda 2030, minska Sveriges matsvinn med 50% till år 2030. Föreningen arbetar med och mot matsvinn, både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi arbetar bland annat för att öka kunskapen om relationen mellan mat och klimat, med fokus på matsvinn. Våra utbildningar riktar sig till alla delar av samhället; skolelever, kommuner, företag, föreningar och allmänheten. Vi har även möjligheten att ingå i mer omfattande hållbarhets- och förändringsarbeten i såväl offentlig som privat sektor.