Återbruksbyrån i Göteborg AB

Vårt åtagande

Vi ska arbeta för att öka in- och utflödet av produkter för återbruk – såväl produkter som vi cirkulerar inom vårt mellanlager i Frihamnen som produkter som vi cirkulerar internt för våra uppdragsgivare. Vi ska aktivt arbeta för att up-cycla produkter som ej går att sälja i sitt nuvarande skick. Det lilla avfall vi åstadkommer i vår verksamhet ska sorteras och i första hand materialåtervinnas. Våra persontransporter sker med cykel, tåg, buss eller elbil/miljöbil.