Bånges Mat

Vårt åtagande

Vi är en ideell förening som syftar till att hjälpa våra medlemmar att köpa in närodlad vegetarisk mat som sedan lagras hemma hos medlemmen. Detta görs för att stärka underlaget hos lokala odlare och öka användningen av lokalt producerade livsmedel. Ju närmare desto bättre. Vi gör medvetna matval utifrån det västsvenska lantbrukets skörd vilket ger positiva klimat- och miljöeffekter. Vi bidrar till en ökad efterfrågan på vegetariska råvaror och proteiner, vilket skapar möjligheter för både lantbruks- och trädgårdsföretag. Det ger också möjligheter för ett rikt odlingslandskap. Direktförsäljning och samarbete mellan konsumenter och lantbrukare bidrar till ett ökat intresse för närproducerade livsmedel. Bånges Mat bidrar även till att experimentera och utveckla en god matkultur genom våra matsedlar som ger människor fler möjligheter att använda närproducerad mat i sin vardag.

Vi åtar oss att sprida vårt arbete så fler använder Västsveriges lantbruks- och trädgårdsföretags produkter i sin vardag. Genom samarbete med Naturskyddsföreningar och omställningsrörelsen sprider vi vår idé och får avknoppningar och föreningar att växa och få inspiration av oss. Vi har kursverksamhet om vårt koncept tillsammans med Studiefrämjandet. Distribution inom föreningen sker med fossilfria transporter. Vi åtar oss också att inspirera andra på våra kurser om den här typen av mathållning och att visa på hur man kan lagra mat hemma mellan skördesäsongerna. Vi ska även fortlöpande publicera nya recept på mat lagad på råvaror framtagna som ovan beskrivs.