Bengt Dahlgren Göteborg AB

Vårt åtagande

Bengt Dahlgren AB har som ett av sina hållbarhetsmål att halvera sina utsläpp av växthusgaser från sina egna transporter samt byggnads- och fastighetsenergi till 2021. Detta görs bland annat genom att undvika flygresor, endast köpa in bilar som inte är malusbilar samt att ha sitt kontor i en byggnad certifierad med Miljöbyggnad Guld. Dessutom är all inköpt energi Bra Miljöval.