Billström Riemer Andersson Bygg AB

Vårt åtagande

BRA ska vara drivande och ledande i omställning för byggbranschen. Genom en tydlig strategi och samverkan med partners ska vi tillsammans bidra till ett klart förbättrat klimatläge. BRA ställer om fordonsflottan till elektrifierad och fossilfri park samt kravställer vid upphandlingar att leverantörer gör likaså. Genom innovativa lösningar med fjärrvärme och solpaneler ska vi skapa möjlighet till energineutrala etableringar och arbetsplatser. Vi ska tillsammans med våra partners verka för att projekt blir så energioptimerade som förutsättningen medger. Över tid ska vi positivt bidra till att Klimat 2030 når uppsatta mål.