Böta Kvarn Energi AB

Vårt åtagande

Vi lägger all vaken tid på att informera industrier om vilka fördelar de får av att konvertera bort sitt fossila bränsle. Vi hjälper dem kostnadsfritt med att ansöka om bidrag från Klimatklivet där de kan få upp till 60 procent av investeringen finansierad.