Brukspecialisten AB

Vårt åtagande

Vårt mål är att möjliggöra cirkulärt byggande med tegel. Vi arbetar i alla de kritiska momenten kring fasadtegel för att säkerställa ett cirkulärt flöde. Vi hjälper till i planeringsstadiet så att framtida fasader kommer kunna gå att återbruka, vi hjälper fastighetsägare med projektering och planering inför underhåll så att fasaden står så länge som möjligt, samt har vi startat återbruks-produktion av tegel så vi kan samla in rivningstegel som testats och certifieras som återbrukat tegel redo för nyproduktion igen.

Ambitionen framåt är att växla upp så att majoriteten av det tegel vi säljer till nyproduktion skall kunna bestå av återbrukat tegel och kunna gå att nedmontera igen för framtida återbruk. Det är en klimatbesparing på ca 96% i koldioxidutsläpp om vi säljer en återbrukad tegelsten jämfört med en nytillverkad. Större delen av det tegel som säljs i nyproduktionsprojekt i Sverige är nytillverkat, så kan vi öka andelen återbrukat tegel jämfört med nytillverkat får det en stor inverkan.

Det nytillverkade tegel vi idag säljer kommer vi även ändra transportsätt på från lastbil till tåg för ytterligare att minska utsläppen.