CheckWatt

Vårt åtagande

Checkwatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom intelligent dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer. Vi bidrar till resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering. Att nå ett 100% fossilfritt samhälle är centralt för vårat företags syfte. Vi ska göra vårat jobb helt enkelt.