Dataföreningen Västra

Vårt åtagande

Dataföreningen Västra (DFV) har 2023 antagit en hållbarhetspolicy som visar föreningens bidrag till Agenda 2030-målen bland annat:

• Vi är engagerade i regionens utveckling för ett hållbart digitalt Sverige, med
utgångspunkt i föreningens vision och hjärtefrågor

• Vi utvecklar föreningens roll som positiv kraft i regionen där vi främjar, påverkar och
driver frågor som bidra till hållbar digital samhälls- och välfärdsutveckling

• Vi inspirerar till hållbarhet och ökad medvetenhet genom föreningens kommunikation
och aktiviteter

• Vi står för ett hållbart värdskap genom vårt sätt att bedriva verksamhet, ex. lokalval
genom ”co-working” och klimatsmart energianvändning, närhet till kollektivtrafik,
serverar hållbara alternativ på föreningens konferenser och träffar och möjliggöra digital
delaktighet

• Vi samverkar med andra aktörer som på olika sätt driver hållbar utveckling