DAVA Foods Sweden AB

Vårt åtagande

Vårt åtagande är att löpande minska företagets klimatavtryck. Detta gör vi genom att lansera klimatsmarta produkter där hela värdekedjan involveras, samt konvertera till solenergi och konvertera till klimatsmarta bränslen i våra fordon.