DB Schenker

Vårt åtagande

DB Schenker arbetar mycket aktivt med klimatfrågan. Vi arbetar för att minska vår energiförbrukning och användning av fossila bränsle så fort som möjligt. Vårt arbete leds av vår omställningsstrategi, vår ”Fossil Free Strategy”, och handlingsplaner är framtagna för alla delar av vår verksamhet. Vi viktigaste handlingsplan är den för inrikes landtransporter. För att bli fossilfria, och på sikt helt utsläppsfria, utvärderar vi alla gångbara alternativ och bedömer dem utifrån risk, kostnad och potential. Vi ställer om genom att maximera andelen biodrivmedel och ställa om till el och på sikt vätgas.

Våra övriga handlingsplaner innehåller aktiviteter som översyn av tjänstebilspolicy, IT-verktyg och inköpsvägledningar. Vi jobbar också mycket aktivt med intern utbildning för att skapa medvetenhet och engagemang.